2ο Πολυπολιτισμικό Φεστιβάλ με σκάκι για την υποστήριξη και ένταξη μεταναστών 16/6/2024