Πανεπιστήμιο Κρήτης, τμήμα Ιατρικής

Πανεπιστήμιο Κρήτης, τμήμα Μαθηματικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πανεπιστήμιο Ρεθύμνου

Επίσκεψη μαθητών του 52ου ΔΣ Ηρακλείου στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πολυτεχνείο Κρήτης στα Χανιά