Ποιοι είμαστε

H «Novelty Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας για την ανάπτυξη διανοητικών, προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων» με διακριτικό τίτλο «NOVELTY ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ» ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 2018.

Αναλαμβάνουμε Δράσεις γύρω από το Σκάκι, Σκακιστικές Διοργανώσεις, Σκακιστικά Τουρνουά και Πώληση σκακιστικών προϊόντων μέσω του eshop

Σκοπός

O συνεταιρισμός στο πλαίσιο της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος ασκεί δραστηριότητες οι οποίες προάγουν την ποιότητα ζωής κυρίως της νεολαίας αλλά και των ευπαθών κοινωνικών ομάδων

Οι σκοποί του συνεταιρισμού ως προς την βιώσιμη ανάπτυξη εξειδικεύονται στο δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο, στην προώθηση και εμπορία προιόντων που σχετίζονται με πνευματικά παιχνίδια και θεραπείες, στην προώθηση της παραγωγής και εμπορίας αγνών φυσικών προιόντων,στην παραγωγή και προώθηση…..

Η φιλοσοφία μας
Ο συνεταιρισμός μας στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης ασκεί δραστηριότητες που συμβάλλουν στην κοινωνική και οικονομική ισότητα ,στην προώθηση της ισότητας φύλων και της διαγενεακής και πολυπολιτισμικής συμφιλίωσης, δίνοντας έμφαση στις ιδιαιτερότητες των τοπικών κοινωνιών

Βασικοί στόχοι:

• Η βιώσιμη ανάπτυξη

• Η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *