Παρουσίαση 3 Σκακιστικών Βιβλίων Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2023