Πανεπιστημιάδα σκακιού στο ΕΛΜΕΠΑ , 25.11.2023 στις 18:00