Πανεπιστημιάδα Σκακιού στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο Ηρακλείου, 26.11.2023 11:00-15:00